PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
Winterwerk 2018 - 2019 Winterwerk 2018 - 2019
 
 
 
 
Winterwerk 2018 – 2019
van de
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
 
Een goed gesprek………
We praten heel wat af in ons leven. We maken afspraken, die we in de agenda zetten. We vergaderen. We regelen van alles. En soms, onverwacht, stijgt een gesprek boven het alledaagse uit. Gaat het van hart tot hart, is er verbondenheid, is er openheid om over geloof te praten, over waar je van droomt en hoopt, over verlangens en wensen die verborgen liggen. Zo’n gesprek voer je niet elke dag, misschien ook wel niet elke week. Af en toe heb je wel zo’n gesprek nodig, om op te laden, om er weer tegen te kunnen. Je kunt zo’n goed gesprek ook elke avond voeren met God, in gebed. Het jaarthema is een goed gesprek. In het jaarprogramma biedt de protestantse gemeente van Hindeloopen ruimte en gelegenheid voor een goed gesprek.
 


Een goed gesprek…..
 
… Over geloven. Aan de hand van een spel gaan we met elkaar in gesprek over geloven. In Hindeloopen is het huiskamergesprek op donderdagavond 14 februari 2019 aanvang 20.00. De bijeenkomsten staan o.l.v. een ouderling en de predikant.
Opgave via het aanmeldingsformulier. 
 
… Over Openbaring. In de adventstijd lezen we in de kerkdiensten uit het boek Openbaring. In een tweetal bijeenkomsten willen we ons verdiepen in de achtergrond van dit Bijbelboek en de bijzondere verhalen. De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai. De gesprekken zijn op woensdagmiddag 31 oktober en 14 november van 14.00 uur tot 15.30 uur in gebouw Irene. U bent daar ook van harte welkom.
Opgeven voor de gespreksgroep via het aanmeldingsformulier.
 
… Over de preektekst. Samen de tekst(en) lezen voor de komende zondag. Waar raakt de tekst mij? Welke boodschap haal ik eruit voor mijn leven? Deze en nog meer vragen kunnen aan de orde komen in dit uur. Dinsdag 16 oktober, dinsdag 27 november, dinsdag 22 januari, dinsdag 5 maart van 19.00-20.00 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai. Opgave is niet nodig, u/je kunt gewoon komen.
 
… In Jorwert. Op woensdagochtend 17 oktober 2018 willen we meedoen met het ochtendgebed in Nijkleaster (Sluytermanwei 4, Jorwert) om 9.30 uur met aansluitend een wandeling van 60 tot 90 minuten. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch waarin we nader kennis met elkaar maken. Voor koffie en thee en kleasterkoeke wordt gezorgd, er wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro. Ieder neemt zelf de lunch mee. Vertrek in eigen auto’s (carpoolen) om 8.50 uur van de grote parkeerplaats bij de haven. We delen de reiskosten. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Hindeloopen. Graag opgeven via het aanmeldingsformulier. Er is een maximum van 10 opgaven.
 
… Tijdens een fietstocht met de buren. Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 halen de Hielpers de Staversen op voor de gezamenlijke kerkdienst om 9.30 uur in de Grote Kerk te Hindeloopen. Tijdens deze fietstocht hebben we een goed gesprek en kunnen we elkaar beter leren kennen. Na de kerkdienst is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar een praatje te maken. We ontmoeten elkaar aan de dijk bij camping ‘t Seeleantsje om 9.00 uur. Opgave is niet nodig, iedereen die wil kan gewoon meefietsen.
 
… Met poëzie. Elk jaar wordt een gedichtenavond georganiseerd voor iedereen die ‘iets’ met poëzie heeft. Schrijft u zelf gedichten of heeft u een mooi knipsel of bundel dat u aanspreekt, neem het mee. Ieder die gedichten een warm hart toedraagt en daarover met elkaar van gedachten wil wisselen is welkom. Datum en tijd: dinsdag 5 februari 2019 om 20.00 uur.
Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1 in Hindeloopen. De leiding nodigt gemeenteleden uit Stavoren van harte uit. Graag opgeven bij Henny (tel. 521837) of Annemieke (tel. 522359).
 
… Na een film. Ook dit jaar weer een film ten huize van Piet en Elly Sprik, Kreilerstraat 23 op maandagavond 18 maart om 19.30 uur. Welke film? Dat blijft nog even een verrassing!
 
… Tijdens de koffieochtenden.
Om de twee weken is er een gezellig koffiedrinken in gebouw Irene voor alle Hylpers. Vindt u het fijn om anderen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Loop gewoon binnen. U bent van harte welkom. De data worden via affiches en vermelding in het Kerkblad bekend gemaakt.
 
… Bij de cantorij.
De cantorij verleent traditiegetrouw haar medewerking aan bijzondere diensten zoals de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en de diensten van Kerst, en de Goede Week en Pasen. Binnenkort worden de cantorijleden persoonlijk benaderd om voor het komende seizoen afspraken te maken. Nieuwe cantorijleden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Henk van den Berg (tel. 522657).
 
… Op de Zondagsschool.
Iedere zondag is er Zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties). Alle kinderen uit Hindeloopen van 4 tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd. Elke zondag komen we bij elkaar in gebouw Irene. Na de vertelling uit de bijbel gaan we met elkaar knutselen. Met Kerst en met Pasen hebben we meestal een project, dat ook in de kerkdiensten zichtbaar wordt gemaakt. Kortom, we willen de kinderen op een creatieve manier het geloof doorgeven. Voel je je betrokken en wil je meedenken en meedoen - het is de moeite waard!
Ook nieuwe leiding is van harte welkom. Informatie bij: Mirjam Munniksma.
 
… Na de Gemeenteavond op woensdag 31 oktober om 19.45 uur in gebouw Irene. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging tezamen met de agenda.
 
… Tijdens de STILTEKRING luisteren we naar muziek en teksten
 
Heilige Geest
U kent onze zwakheden,
maar…. tegelijk weet U ons te raken
en ons hart zo om te vormen
dat zelfs onze duistere kanten
tot een innerlijk licht
kunnen worden
 
Ook dit seizoen komen we – zowel op Dankdag als op Biddag – van 20.00 – 20.30 uur weer samen in de Grote Kerk om met elkaar de Stilte te beleven.
De data zijn de woensdagen 7 november 2018 en 13 maart 2019.
De stiltekring wordt ook dit jaar weer geleid door Marijke en Henk van den Berg.
 
… Bij de PLUS-groep
Omdat geloven méér is, dan alleen naar de kerk gaan. Of voor jou is de kerkdienst niet de plek, waar je je geloof beleeft – maar je wilt wel graag doorpraten over geloven in God, in Jezus. Je wilt zoeken wat de bijbel daarover vertelt – maar liefst in wat kleinere kring in een huiselijke setting. Wees dan welkom bij de groep. Coördinator is Henk Klijnstra.
 
KERKDIENSTEN – geluidsopname.
De zondagse kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk. Van deze diensten wordt een opname gemaakt, die op aanvraag bij u thuis bezorgd kan worden om te beluisteren. Op deze manier willen we gemeenteleden, die om wat voor reden dan ook niet in de kerk kunnen komen, toch de mogelijkheid bieden om de diensten mee te beleven. Als u de dienst thuis wilt beluisteren, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier of contact opnemen met Hendrika Poeze (tel. 522202).
 
ZOMERMARKT IN GEBOUW IRENE
De hele zomervakantie is er een rommelmarkt in gebouw Irene. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en gebouw Irene. Je bent samen verantwoordelijk voor de verkoop van spullen op die middag. Heb je zin om ook een aantal middagen mee te helpen. Geef je op via het antwoordformulier. Je wordt dan vanzelf benaderd.
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.