PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
Kerkenraad

kinderen van Kinderkerk en Zondagsschool zingen de nieuwe predikant toe
KerkenraadVanaf zondag 7 mei 2017 is
ds. A.J. Nicolai predikant van de
Prot. Gemeenten van
Stavoren en Hindeloopen.

 
mail: aafkejnicolai@gmail.com
tel. 0514 851635In de kerkenraad hebben zitting: 

ouderlingen:
Antje Hobma-Keizer, Betty Klijnstra-Berg en Marijte Brandsma

diakenen:
Hennie Valk-Adema en Dini van Grootheest, (1 vacature)

kerkrentmeesters:
Lieuwe Folkertsma, Wiebe Munniksma en Karel de Jong (tevens voorzitter kerkenraad)

scriba Elly Sprik-Dijkstra, Kreilerstraat 23, 8713 JB  Hindeloopen
mail: esd49@hotmail.nl
tel. 0514 521871

De kerkenraad heeft hulp van een aantal 'omtinkers':

Tet de Boer-Postma, Pietie Boschma-de Boer, Reino Sikkes-Gerlsma, Marten Tienstra en Tine Vos-Folkertsma
 
Kosters Kosters

Een groep vrijwilligers fungeert per toerbeurt als koster.

Voor contact:
Jeddy Klaaren, tel. 0514 521402

 
 
Huur gebruik kerk Huur gebruik kerk
Voor reserveren kerkgebouw:
Elly Sprik, tel. 0514 521871

Tarieven voor het gebruik van de kerk bij huwelijken en begrafenissen e.d. zijn als volgt:

Voor leden € 100,-.
Voor niet-leden is het tarief € 175,- en wordt er tevens € 50,- in rekening gebracht voor de werkzaamheden van de kosters.
Gebruik van de microfoon kost € 17,50.
 
Banknummers Banknummers
Administrateur: Hein van der Zee, tel 0514-850001

Prot. Kerk Hindeloopen NL 70 RABO 0372 1141 72 en 
Prot. Kerk Hindeloopen NL 07 INGB 0000 8158 58

Diaconie Protestantse Gemeente Hindeloopen NL 35 RABO 0372 1580 64
 
Gebouw Irene NL 71 RABO 0372 1622 66
 
 
 
Zegenwens
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLTI40kI5I
 
 
Corona-maatregelen
In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten de komende kerkdiensten niet door te laten gaan. Wij houden tot nader bericht geen dienst die wij gezamenlijk bij kunnen wonen.
Wel kunt u de kerkdiensten volgen via www.kerkdienstgemist.nl via de PKN gemeente Stavoren.

Namens de Prot. Gemeente Hindeloopen
Karel de Jong
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.