PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
Kerkenraad

kinderen van Kinderkerk en Zondagsschool zingen de nieuwe predikant toe
Kerkenraad
Reino Sikkes-


Vanaf zondag 7 mei 2017 is
ds. A.J. Nicolai predikant van de
Prot. Gemeenten van
Stavoren en Hindeloopen.
mail:
tel. 0514 851635


In de kerkenraad hebben zitting: 

ouderlingen:
Annemieke Hobma-Vos, Antje Hobma-Keizer en Betty Klijnstra-Berg

diakenen:
Hennie Valk-Adema, Dini van Grootheest en Ans Willemsen-Masselink

kerkrentmeesters:
Lieuwe Folkertsma, Wiebe Munniksma en Karel de Jong (tevens voorzitter kerkenraad)

scriba Elly Sprik-Dijkstra, Kreilerstraat 23, 8713 JB  Hindeloopen
mail:
tel. 0514 521871

De kerkenraad heeft hulp van een aantal 'omtinkers':

Tet de Boer-Postma, Pietie Boschma-de Boer, Reino Sikkes-Gerlsma, Marten Tienstra en Tine Vos-Folkertsma
 
Kosters Kosters

Een groep vrijwilligers fungeert per toerbeurt als koster.

Voor contact:
Jeddy Klaaren, tel. 0514 521402

Voor reserveren kerkgebouw:
Elly Sprik, tel. 0514 521871

Reserveringen gebouw Irene:
Janny Zweed, tel. 0514 522040
 
 
Huur gebruik kerk Huur gebruik kerk
De tarieven voor het gebruik van de kerk bij huwelijken en begrafenissen zijn 
per 1 juli 2016 als volgt:

Voor leden € 100,-.
Voor niet-leden is het tarief € 175,- en wordt er tevens € 50,- in rekening gebracht voor de werkzaamheden van de kosters.
Gebruik van de microfoon kost € 17,50.
 
Banknummers Banknummers
Administrateur: Arend Hobma, tel. 0514 522359

Prot. Kerk Hindeloopen NL 70 RABO 0372 1141 72 en 
Prot. Kerk Hindeloopen NL 07 INGB 0000 8158 58

Diaconie Protestantse Gemeente Hindeloopen NL 35 RABO 0372 1580 64
 
Gebouw Irene NL 71 RABO 0372 1622 66
 
 
 
Kerk gesloten

Met ingang van 29 december 2019 is de kerk gesloten i.v.m. schilderwerkzaamheden.

De kerkdiensten worden gehouden in gebouw Irene aan de Nieuwstad. De werkzaamheden duren vermoedelijk de eerste drie maanden van 2020.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.