PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
winterwerk 2021 - 2022

winterwerk 2021 - 2022


SAMEN OP PAD………

We hebben een bijzonder jaar achter ons. En nog steeds is het onzeker hoe de toekomst eruit ziet. We hopen dat we meer samen kunnen doen dit seizoen. Het thema sluit daar ook op aan. We willen graag samenkomen op zondag, maar ook door de week elkaar ontmoeten. Tegelijkertijd zijn we ook een beetje bang geworden voor samen. Misschien moeten we voorzichtig leren en vertrouwen winnen. Ik hoop van ganser harte dat het volgend seizoen weer meer ‘samen’ is dat het afgelopen jaar. We willen samen een weg vinden naar de toekomst. Tegelijk mogen we vertrouwen dat niet alles van ons afhangt: de toekomst is ook in Gods hand. Dat besef geeft ruimte. Hopelijk geeft dat ruimte voor goede gesprekken en mooie initiatieven.

In dit symbool bij het thema ‘Samen op pad’, zie je de Alpha en de Omega, dat zijn de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. In het boek Openbaring zegt God ‘Ik ben de alfa en de omega’. Dat betekent dat God aan het begin staat en aan het einde. Je ziet ook handen in het symbool, die een ronde vorm, de aarde, omvatten. In de kleuren van de aarde, geel en oranje, herken je de kleuren van vurige vlammen. Met Pinksteren verkondigden de leerlingen van Jezus de blijde boodschap. De omstanders zagen vurige vlammen op hun hoofd.
We hebben een afwisselend jaarprogramma gemaakt. Voor sommige activiteiten moet je van tevoren opgeven, dan weten we even of we op je kunnen rekenen. Doe dit het liefst vóór 15 oktober 2021 en noteer in de agenda. Bewaar deze activiteitengids. In Ons Kerkblad en op de website staan steeds de geplande activiteiten als reminder. Namens de winterwerkcommissie ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)


SAMEN OP PAD…..

HUISKAMERGESPREKKEN
De huiskamergesprekken zijn eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomsten voor maximaal tien gemeenteleden van jong tot oud. Het thema van de gesprekken is ‘Samen op pad’. De bijbel staat vol met verhalen over ontmoetingen tussen mensen onderling en met God. Op een speelse manier leggen we deze verhalen naast de verhalen uit ons eigen leven.
Datum: donderdag 3 maart 2022 om 20.00 uur
Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1.
Opgeven bij: ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

BIJBELGESPREKSGROEP ‘Mensen van hoop’
Samen met de Evelien Vrolijk van Kerk In Aktie, schreef ik een handleiding bij het gele boekje over Rwanda ‘Mensen van hoop’. Bij de verhalen uit Rwanda zochten we Bijbelverhalen, muziek en foto’s. Het is een mooi en afwisselend geheel geworden. Van het gele boekje heb ik voldoende, zodat iedereen die mee wil doen één kan ontvangen. Graag zelf een bijbel meenemen. In totaal zijn er zeven bijeenkomsten. De zeven bijeenkomsten vormen een geheel maar zijn ook goed los te volgen. Dus wanneer je één keer kunt, wees welkom.
Data: dinsdag 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 11 januari, 8 februari, 22 februari. Tijd: 14.30 tot 16.00 uur. Plaats: wordt nog bekend gemaakt. Opgeven bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

DAUWTRAPPEN MET HEMELVAART
Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is de gezamenlijke viering om 9.30 uur in Stavoren. De Staversen fietsen de Hielpers tegemoet. We ontmoeten elkaar aan de dijk bij camping ‘t Séleantsje om 9.00 uur. Vertrek om 8.40 uur vanaf de kerk. Na de viering gaan we samen koffiedrinken. Opgave is niet nodig, iedereen die wil kan gewoon meefietsen.
 
POËZIE OVER ‘SAMEN OP PAD’
In Hindeloopen wordt elk jaar een gedichtenavond georganiseerd voor iedereen die ‘iets’ met poëzie heeft. Schrijf je zelf gedichten of is er een mooi knipsel of bundel die je aanspreekt, neem het mee. Ieder die gedichten een warm hart toedraagt en daarover met elkaar van gedachten wil wisselen is welkom.
Datum en tijd: dinsdag 15 februari 2022 om 20.00 uur.
Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1 in Hindeloopen. Ben je geïnteresseerd? Geef je op bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

VEERTIG DAGEN KALENDER MAKEN ‘op weg naar Pasen’
Voor de 40 dagentijd willen we met een aantal gemeenteleden een 40 dagen kalender samenstellen. Voor elke dag in de 40 dagentijd iets om je te bezinnen, een tekening, gedicht of (bijbel)tekst. We gaan de kalender drukken en verspreiden tegen een vrijwillige bijdrage. Wanneer we winst maken gaat dat geldbedrag naar Rwanda. Wie heeft zin om mee te denken en doen? We komen donderdag 20 januari bij elkaar in het Lokaal naast de kerk te Stavoren om 19.30 uur. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren. Voor meer informatie en opgave: ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

BEELDHOUWEN VOOR PASEN
We gaan een beeldje maken dat te maken heeft met Pasen. Na de uitleg kan ieder zelf aan de slag gaan. Je ontvangt een stuk steen om te bewerken. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de steen (tussen 8 en 15 euro). Graag een kussen en een oude theedoek meenemen om op te werken. Doe ook niet al te nette kleren aan. Het is voor iedereen te doen, ook met geen enkele ervaring. Woensdag 16 maart om 19.30 uur in het Lokaal naast de kerk te Stavoren. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren. Graag opgeven bij: ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

EEN LIED DAT JE RAAKT
Op zondagmiddag 23 januari om 15.00 uur is er in de Grote Kerk te Hindeloopen een viering met als thema ‘Een lied dat je raakt’. Iedereen heeft wel en lied met een bijzondere herinnering. We willen in dit uur luisteren naar het verhaal bij het lied en met elkaar zingen. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren. Heb je een ‘Een lied dat je raakt’? Graag doorgeven aan ds. Aafke Nicolai (tel. 851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

KLEASTERKUIER JORWERT
Elke woensdagochtend is er in Nijkleaster (Sluytermanwei 4 Jorwert) een ochtendgebed om 9.30 uur met aansluitend kennismaking met koffie en koek. Daarna volgt een wandeling van ongeveer vijf kilometer. Voor wie liever niet wandelt is er een programma in de kerk. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Voor koffie en thee en koek wordt gezorgd, daarvoor wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro. Ieder neemt zelf de lunch mee. We vertrekken in eigen auto’s (carpoolen) van de parkeerplaats Hindeloopen. Tijd volgt nog. We delen de reiskosten. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren. Datum: woensdag 6 april 2022. Opgeven kan bij Gerrie Keesman (tel. 594739 of mailen: gerriekeesman@gmail.com)

GESPREKSGROEP JONGE OUDERS
Wanneer je vader en moeder wordt komt er heel wat op je af. Een aantal jaren geleden is deze groep begonnen onder de naam ‘Opvoeden met plezier’. We gaan in gesprek over vragen als: Wat hoop en verlang je voor je kind? Wat kreeg je zelf mee van je ouders? Wat wil je je kind meegeven aan geloof, waarden en normen? De groep staat open voor iedereen die wel eens met andere ouders wil praten over opvoeden, ook wanneer je niet bij de kerk aangesloten bent. Het is een open groep. Ben je nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie neem contact op met ds. Aafke Nicolai (telefoon 0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

SAMEN NAAR HET MUSEUM
Tweemaal bezoeken we het Jopie Huisman Museum. Op vrijdag 10 december gaan we naar de expositie Waterwereld. Water is belangrijk in de bijbel. Het begint al met de schepping waarin water en land worden gescheiden. Denk ook aan het doopwater. Op vrijdag 1 april 2022 bezoeken we de expositie ‘Gestolen werken’. In 1984 zijn drie werken van Jopie Huisman gestolen tijdens een expositie in Nuenen. De plaats waar Vincent van Gogh een tijd woonde. Jopie zei toen: ‘Ik hoop nog altijd dat ze op een mooie dag worden terugbezorgd, dat zou een feest zijn. Ik zou de dief wel in mijn armen willen sluiten’.
Het doet denken aan het verhaal van het verloren muntje uit Lukas 15. De vrouw viert ook een feestje met haar buren wanneer het verloren muntje weer terug is. We gaan samen naar het museum en aan de hand van een aantal vragen de werken bekijken. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren.
Kosten: Reiskosten en entree van het museum. Aanvang 15.00 uur. Museumjaarkaarthouders zijn meestal gratis. Informatie en opgave voor deze activiteit bij Baudina de Vries-Kroes (tel. 682540 of mailen: anton.baudina@home.nl)

BEZOEK KLOOSTER HEMELUM
Wie wil kennis maken met het Russisch Orthodox klooster te Hemelum is van harte uitgenodigd op zondagavond 28 november (Datum onder voorbehoud). We volgen een viering, waarbij vader Jewsewy, de monnik van het klooster, uitlegt over de achtergrond. De viering met uitleg begint om 19.00 uur en duurt maximaal twee uur. We verzamelen om 18.30 uur voor de kerk, waarna we gaan carpoolen. Deze excursie kost niets, wel is er een winkeltje waar je wat kunt kopen. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren. Opgeven graag van tevoren bij Gerrie Keesman (tel. 594739 of mailen: gerriekeesman@gmail.com)                                                                   

WANDELEN ODULPHUSPAD
De jonge Odulphus trok in de 9e eeuw vanuit Brabant naar Friesland. Hij wilde het heidense volk bekeren tot het christendom. Odulphus gaf de bevolking hiermee houvast, troost en invulling van het leven. Hij liet diepe indruk achter en in zijn naam vele kloosters gesticht. De Reformatie in de 16e eeuw luidde het einde in van veel kloosters. Het Sint Odulphuspad is een pad van ruim 260 kilometer. Het gaat van Bolsward via Oudemirdum en Mantgum weer naar Bolsward, langs de nalatenschap van verdwenen kloosters, kerken, heuvellandschappen met bossen en meren. Op een aantal zaterdagmiddagen lopen we een stukje van het pad (ongeveer 10 kilometer). Onderweg hebben we een rustmoment in een kerk. We rijden zoveel mogelijk samen en vertrekken op 9 oktober, 6 november en 5 maart vanaf de grote parkeerplaats. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Stavoren. Kosten: bijdrage voor vervoer en koffie en thee. Zelf een broodje voor onderweg meenemen. Voor informatie en opgave Anita Albada (tel.0514- 682292 of appen 06-29360589)

KOFFIEOCHTEND
We willen onze stadsgenoten in de winterperiode een plek bieden om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie drinken en een praatje. Elke twee weken op donderdagochtend, van 10.00 uur tot 11.00 uur. Verdere informatie volgt in het kerkblad. Iedereen is van harte welkom.

ZINGEN IN DE CANTORIJ
Of op afzienbare termijn de cantorij weer haar medewerking kan verlenen aan (bijzondere) diensten is nog onzeker. We blijven er wel rekening mee houden dat het komende seizoen op enig moment de cantorij weer kan functioneren. Binnenkort worden de cantorijleden persoonlijk benaderd om hierover van gedachten te wisselen.
Nieuwe cantorijleden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Henk van den Berg (cantor, tel. 522657) of Janny Zweed (contactpersoon, tel. 522040).

BELIJDENIS – IS - DOEN
Misschien heb je er al een tijdje over na lopen denken en wil je eens met anderen over geloof praten. Overweeg je om belijdenis te doen. Neem dan contact op met ds. Aafke Nicolai (tel. 851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

STILTEKRING
In het achter ons liggende seizoen 2020 – 2021 kon de stiltekring geen doorgang vinden in verband met de corona-regels. Het komende seizoen hopen we – zowel op Dankdag als op Biddag – van 20.00 tot 20.30 uur - weer samen te kunnen komen in de Grote Kerk om met elkaar de Stilte te beleven.
 
TOELICHTING
Stilte heeft een eigen taal; taal waarin verschillende accenten tot uitdrukking kunnen komen. Voor wie in aanraking komt met een werkelijk ingrijpende situatie, helpen grote woorden niet. Hier zullen velen met ons – die ver weg of dichtbij in aanraking komen met de huidige ingrijpende Pandemie, er ook zwijgend tegenover staan. Met z’n allen weten en ervaren we dat woorden niet helpen om staande te blijven. Wereldwijd worden mensen gevaccineerd en nemen we de broodnodige voorschriften serieus. Maar tegelijk voelen we machteloosheid en staan we er stil en zwijgend middenin.
 
Anderzijds is stilte ook de taal van verwondering. Als je iets moois meemaakt of zomaar onverwacht geraakt wordt door een opmerking of aanblik van iemand …of een onverwacht verschijnsel in de natuur. Verwondering uit zich dan door zwijgen, ook stilte dus.

Tenslotte is het zwijgen ook de taal van het wederzijds vertrouwd zijn.
Twee keer per jaar komen we samen om met elkaar de stilte te kunnen beleven. Dit is het voorrecht van mensen die in elkaars nabijheid geheel voor elkaar openstaan.
Gezamenlijk stil zijn in een kring drukt misschien wel op de meest goede manier innerlijke eenheid uit. Van harte welkom in de STILTE-KRING.
De stiltekring wordt ook dit jaar weer geleid door Marijke en Henk van den Berg. Ieder die belangstelling heeft wordt uitgenodigd om zich bij ons aan te melden. Telefoon: 0514-522657, Email: bergpoor@xs4all.nl

FILM
De film van vorig seizoen ligt nog op de plank bij Piet en Elly Sprik. Reserveer maandagavond 21 maart 2022 19.30 uur alvast. Wij hopen dat de filmavond dan door kan gaan. Welke film? Daar informeren wij jullie later over.
                                               
BIJZONDERE DIENSTEN:

31 oktober 2021, Jeugddienst in Stavoren om 10.00 uur.

21 november 2021 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag worden herdacht wie het afgelopen jaar zijn overleden. Aanvang 9.30 uur.

24 december 2021, kerstavond in de Grote Kerk. Deze viering wordt voorbereid in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente van Hindeloopen.
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.