PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
winterwerk 2019 - 2020 winterwerk 2019 - 2020

Winterwerk 2019 – 2020

van de Protestantse Gemeente Hindeloopen


Een goed verhaal
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

Startzondag 22 september 2019
De startzondag sluit aan bij het jaarthema 'Een goed verhaal'. De startdienst wordt voorbereid door een aantal gemeenteleden. Houd de datum alvast vrij. Het begint om 9.30 uur in Gebouw Irene. Opgave niet nodig.

Een goed verhaal bij een vrolijk schilderij voor jong en oud
Op één avond of middag kun je onder leiding van Marijte Brandsma (docent, schilder en gemeentelid) een vrolijk schilderij maken. Je schildert bloemen, vogels, een lievelingsdier of iets naar eigen keuze. Neem wat voorbeeldplaatjes mee, maar maak het jezelf niet te moeilijk. De groep bestaat uit maximaal zes personen. De workshop wordt gegeven in het atelier van Marijte aan de Kleine Weide 5 in Hindeloopen
Op dinsdagmiddag 5 november van 14.30 uur tot 17.00,
en dinsdagavond 5 november van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Speciaal voor kinderen op woensdagmiddag 6 november van 14.30 uur tot 17.00 uur.
De kosten zijn voor de kinderen 5 euro (materiaalkosten) en voor de volwassenen 10 euro (materiaalkosten en 5 euro voor de kerk)
Opgave via het antwoordformulier in dit boekje.

Dagje uit met de gemeente naar het Jopie Huisman Museum
Een schilderij met een verhaal. Op zaterdag 9 november vertrekken we om 13.00 uur uit Stavoren en via Hindeloopen ongeveer 13.20 uur naar Workum. Daar bekijken we de tentoonstelling onder mijn leiding en we drinken een kopje koffie. Kosten: entree museum 8,50 euro, gratis voor museumjaarkaarthouders, koffie en reiskosten. Ds. Aafke Nicolai aafkejnicolai@gmail.com tel. 0514-851635.

Stiltekring
Ook dit seizoen komen we – zowel op Dankdag als op Biddag – van 20.00 – 20.30 uur weer samen in de Grote Kerk om met elkaar de Stilte te beleven.
De data zijn de woensdagen 6 november 2019 en 11 maart 2020.
De stiltekring wordt ook dit jaar weer geleid door Marijke en Henk van den Berg.
Heilige Geest
U kent onze zwakheden,
maar…. tegelijk weet U ons te raken
en ons hart zo om te vormen
dat zelfs onze duistere kanten
tot een innerlijk licht
kunnen worden

Bijbelgespreksgroep
Over de brief van Paulus aan Titus Het Bijbelboekje Titus is een kleine schat in de bijbel. In een tweetal bijeenkomsten willen we ons verdiepen in de achtergrond van dit Bijbelboek. We gaan het natuurlijk ook met elkaar lezen. De gespreksgroep is op woensdag 13 november en 27 november van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Voor wanneer je een keer niet kunt, op dinsdagmorgen 12 november en 26 november 2019 van 10.00 uur tot 11.30 uur is dezelfde gespreksgroep in Stavoren in het Lokaal. De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai. U bent van harte welkom in Gebouw Irene, Nieuwstad 36. Graag opgeven via het reactie formulier.

Huiskamergesprek
De bijbel, een goed verhaal. We gaan met elkaar in gesprek rond de bijbel en delen met elkaar iets van ons leven, gedachten, ervaringen en geloof. Wilt u/jij een bijbel meenemen? De bijeenkomst is o.l.v. de predikant op donderdag 30 januari om 20.00 uur bij Annemieke Hobma, Kreilerstraat 1.
Meedoen in Stavoren kan ook. De data zijn dinsdagavond 28 januari, donderdagavond 6 februari om 20.00 uur en dinsdagmiddag 11 februari om 14.30 uur. Graag opgeven via het reactie formulier.

Een lied met een verhaal
Iedereen heeft wel een lied met een bijzondere herinnering. We willen op deze avond in januari luisteren naar het verhaal bij het lied en het lied met elkaar gaan zingen o.l.v. muzikanten van de Lytse Súdwesthoeke. Wanneer dit precies plaats zal vinden wordt nog gepubliceerd. Een lied met een verhaal doorgeven kan aan ds. Aafke Nicolai tel 0514-851635 of mailen aafkejnicolai@gmail.com

PLUS-groep
Omdat geloven méér is, dan alleen naar de kerk gaan. Of de kerkdienst is voor jou niet de plek, waar je je geloof beleeft – maar je wilt wel graag doorpraten over geloven in God, in Jezus. Je wilt zoeken wat de bijbel daarover vertelt – maar liefst in wat kleinere kring in een huiselijke setting. Wees dan welkom bij de groep. Coördinator is Henk Klijnstra.

Een goed verhaal met Poëzie
In Hindeloopen wordt elk jaar een gedichtenavond georganiseerd voor iedereen die ‘iets’ met poëzie heeft. Schrijf je zelf gedichten of is er een mooi knipsel of bundel die je aanspreekt, neem het mee. Ieder die gedichten een warm hart toedraagt en daarover met elkaar van gedachten wil wisselen is welkom. Datum en tijd: dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur. Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1. De leiding nodigt gemeenteleden uit Stavoren van harte uit. Graag opgeven bij Henny (tel. nummer 521837 mail: ajdb@home.nl) of Annemieke (tel. nummer 522359 mail: a.hobma@home.nl)

Naar het Oosters Orthodox Klooster in Hemelum
Op een zaterdagmiddag in de veertigdagentijd (maart 2020) gaan we op bezoek in het Oosters Orthodox Klooster te Hemelum. De datum wordt later bekend gemaakt. Let op het kerkblad voor actuele informatie. Er wordt een bijdrage van 6,50 euro gevraagd.
Contactpersoon voor deze activiteit is Gerrie Keesman-Visser tel. 0514-594739 gerriekeesman@gmail.com

Film
Ook dit jaar weer een film bij Piet en Elly Sprik, Kreilerstraat 23 op maandagavond 23 maart om 19.30 uur. Welke film? Daar informeren wij jullie later over.

Hemelvaartsdag
Dauwtrappen op de fiets. Op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 is de gezamenlijke viering om 9.30 uur in Stavoren. De Staversen fietsen de Hielpers tegemoet. We ontmoeten elkaar aan de dijk bij camping ‘t Séleantsje om 9.00 uur. Vertrek om 8.40 uur vanaf de kerk. Na de viering gaan we samen koffiedrinken.
Opgave is niet nodig, iedereen die wil kan gewoon meefietsen.

Opvoeden met plezier
Jonge ouders gaan in het winterseizoen met elkaar in gesprek over vragen die je tegenkomt bij de opvoeding van je kind. Vragen als: Wat hoop en verlang je voor je kind? Wat kreeg je zelf mee van je ouders? Wat wil je je kind meegeven aan geloof, waarden en normen? De groep staat open voor iedereen die wel eens met andere ouders wil praten over opvoeden, ook wanneer je niet bij de kerk aangesloten bent. Het is een open groep. We hebben de groep de naam gegeven ‘Opvoeden met plezier’.

Je bent gedragen om verlost te worden
gekomen om te gaan
de streng die je bond
aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
om je te laten leven.
Dit mogen we nooit vergeten:
je bent geen bezit.
Wij hebben jóu niet
jij hebt óns
om je te leiden
te beschermen
te bewaren voor angst
om je te zeggen
dat we niet bang zijn
als het onweert
en met je te zingen in de nacht. 
Gedeelte uit een gedicht van Geert Bogaard. 

Voor meer informatie en opgave ds. Aafke Nicolai (telefoon 0514-851635 mail: aafkejnicolai@gmail.com)

Belijdenis – is - doen
Misschien heb je er al een tijdje over na lopen denken en wil je eens met anderen over geloof praten. Overweeg je om belijdenis te doen. Neem dan contact op met ds. Aafke Nicolai.

Excursie naar het iconenmuseum in Kampen
Het iconenmuseum in Kampen heeft een rijke voorraad aan iconen. Geregeld wordt uit hun eigen collectie een tentoonstelling samengesteld. In het voorjaar (april) van 2020 heeft de tentoonstelling als titel ’Sterke vrouwen’.
Kosten: Reiskosten en entree van het museum. Museumjaarkaarthouders zijn gratis. Nadere informatie volgt in het kerkblad.

Bedevaart
Op de sterfdag van de Heilige Odolphus vind op 12 juni jaarlijks een bedevaart plaats van Stavoren naar Hemelum. Een groep belangstellenden met verschillende achtergronden vaart met een boot vanaf de Oude haven in Stavoren naar het klooster in Hemelum. Vertrek om 11.00 uur en we zijn weer terug om 16.00 uur. Voor meer informatie en opgave zie het kerkblad.

Zondagsschool
Iedere zondag (onder voorbehoud) is er Zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties). Alle kinderen uit Hindeloopen van 4 tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd. Elke zondag komen we bij elkaar in gebouw Irene. Na de vertelling uit de bijbel gaan we met elkaar knutselen. Met Kerst en met Pasen hebben we meestal een project, dat ook in de kerkdiensten zichtbaar wordt gemaakt. Kortom, we willen de kinderen op een creatieve manier het geloof doorgeven. Voel je je betrokken en wil je meedenken en meedoen - het is de moeite waard!
Ook nieuwe leiding is van harte welkom. Informatie bij: Mirjam Munniksma.

Cantorij
De cantorij verleent traditiegetrouw haar medewerking aan bijzondere diensten zoals de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en de diensten rond Kerst, en de Goede Week en Pasen. Binnenkort worden de cantorijleden persoonlijk benaderd om voor het komende seizoen afspraken te maken. Nieuwe cantorijleden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Henk van den Berg (cantor, tel. 522657) of Janny Zweed (contactpersoon, tel. 522040).

Koffieochtenden
Om de twee weken is er een gezellig koffiedrinken in gebouw Irene voor alle Hylpers. Vindt u het fijn om anderen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Loop gewoon binnen. U bent van harte welkom. De data worden via affiches en vermelding in het Kerkblad bekend gemaakt.

Website
Op de website vind je naast informatie over de kerkdiensten en het winterwerk ook het fotoalbum met daarin een weergave van de diverse activiteiten zoals de Startzondag, kronenpoetsen etc.
Henny de Bruijn legt de liturgische bloemschikkingen vast. Dit alles is terug te zien op pg-hindeloopen.
.
Bijzondere diensten
Zondag 6 oktober. 80 is prachtig, zo heet de afscheidstournee van musicus, dirigent en tekstdichter Hindrik van der Meer. Je bent van hart uitgenodigd voor deze zangdienst met medewerking van het kwartettenkoor, waar we heerlijk met elkaar zingen, bekende en onbekende liederen onder de bezielenden leiding van Hindrik van der Meer. Het plezier staat voorop. Kom gewoon en zing mee. Dit is een gezamenlijke viering in Stavoren.

Zondag 13 oktober. Feestelijke zangdienst bij het aanbieden van het Hylper lydbûkjen om 14.00 uur in de Grote Kerk te Hindeloopen. Met bijdragen van de samenstellers van het lydbûkjen ds. Cees Glashouwer en Wiebe Zoethout, de cantorij o.l.v. Henk van den Berg en kinderkoor o.l.v. Tineke Blom en Ieke Blom

Zondag 3 november. Jeugddienst met en voor de jeugd, aanvang 10.00 uur. Laat je verrassen en kom. Dit is een gezamenlijke viering in Stavoren.
 
 
Winterwerk 2018 - 2019 Winterwerk 2018 - 2019
lees meer »
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.