PKN
Protestantse Gemeente Hindeloopen
 
Kerkenraad

kinderen van Kinderkerk en Zondagsschool zingen de nieuwe predikant toe
KerkenraadVanaf zondag 7 mei 2017 is
ds. A.J. Nicolai predikant van de
Prot. Gemeenten van
Stavoren en Hindeloopen.

 
mail: aafkejnicolai@gmail.com
tel. 0514 851635In de kerkenraad hebben zitting: 

ouderlingen:
Antje Hobma-Keizer, Betty Klijnstra-Berg en Marijte Brandsma

diakenen:
Hennie Valk-Adema en Dini van Grootheest, (1 vacature)

kerkrentmeesters:
Lieuwe Folkertsma, Wiebe Munniksma en Karel de Jong (tevens voorzitter kerkenraad)

scriba Elly Sprik-Dijkstra, Kreilerstraat 23, 8713 JB  Hindeloopen
mail: esd49@hotmail.nl
tel. 0514 521871

De kerkenraad heeft hulp van een aantal 'omtinkers':

Tet de Boer-Postma, Pietie Boschma-de Boer, Reino Sikkes-Gerlsma, Marten Tienstra en Tine Vos-Folkertsma
terug
 
 
 
Kerk gesloten

Alle diensten tot eind juni zullen vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. De diensten kunnen worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl vanuit de Nicolaaskerk te Stavoren.
De eerste kerkdienst is op zondag 5 juli. We zijn daar erg blij om. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Elke gemeente maakt een protocol waarin beschreven staat hoe we met elkaar straks weer naar de kerk kunnen. In onze kerken is voldoende ruimte om op veilige afstand samen te komen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.